Blog internetowy - reklama w sieci Blog o promocji stron poprzez umiejętnie wykonaną reklamę

Uprawnienia budowlane – jakie warunki trzeba spełnić?

Posted in:

Uprawnienia budowlane wydawane są przez komisję Polski izby Inżynierów Budownictwa, która organizuje egzamin. Są to uprawnienia, które pozwalają na wykonywanie w sposób samodzielny określonych prac technicznych w trakcie robót budowlanych. Jest to bez wątpienia sposób na to, by dostać awans w pracy lub nową lepszą pracę w biznesie budowlanej.

Uprawnienia budowlane – dlaczego warto zdobyć?
Przede wszystkim należy podkreślić, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwie podstawowe kategorie, a mianowicie są to uprawnienia do projektowania architektonicznego oraz uprawnienia do prowadzenia samodzielnych robót budowlanych. Wyróżnia się szereg specjalności, takich jak specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna, w tym mostowa, drogowa, kolejowa, wyburzeniowa oraz hydrotechniczna a także specjalność instalacyjna w obrębie urządzeń a także sieci telekomunikacyjnych, cieplnych, gazowych, wentylacyjnych i elektroenergetycznych. Co za tym idzie, kandydat musi wybrać nie tylko i wyłącznie jedną z dwóch zasadniczych kategorii, ale także specjalność, w zakresie której chcę zdobyć dodatkowe uprawnienia budowlane. Powinno się jednakże pamiętać, żeby podejść do egzaminu powinno się spełnić podstawowe warunki, które ujęte są w prawie że budowlanym. Wymogi dotycząc tytułu zawodowego kierunkowego związanego z branżą budowlaną oraz należycie długiego stażu w branży budowlanej. Jedynie osoby, które spełniają te warunki, mogą podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane, po zdaniu którego utrzymują uprawnienia do prowadzenia samodzielnych prac.

Zobacz także: uprawnienia budowlane.

Comments are closed