Blog internetowy - reklama w sieci Blog o promocji stron poprzez umiejętnie wykonaną reklamę

Woda dla życia – pompy do wody

Posted in:

Źródła zanieczyszczeń wody są bardzo masowe. Wśród najistotniejszych można wymienić ścieki przemysłowe, ścieki komunalne , a ponadto ścieki szpitalne i odprowadzane z zakładów farmaceutycznych, a również  z terenów hodowli zwierząt. W rezultacie w wodach powierzchniowych i gruntowych znajduje się coraz więcej mikrozanieczyszczeń i substancji hormonalnych, z którymi dotychczasowe techniki nie są w stanie sobie poradzić.

Jednym z rozwiązań tego kłopotu jest wykorzystywanie nowego pomysłu na uzdatnianie wody – xylem water solutions wykorzystującego w procesie dezynfekcji ozon. Badania potwierdziły, że jest to skuteczniejsza forma likwidacji mikrozanieczyszczeń niż dotychczas stosowane metody wykorzystujące chlor, dwutlenek chloru i inne substancje chemiczne.

Równie innowacyjną, a z pewnością bardziej przyjazną dla środowiska naturalnego metodą dezynfekcji wody, jest jej uzdatnienie dzięki wykorzystywaniu światła ultrafioletowego. Lampy UV do wody działają poprzez wytwarzanie intensywnych promieni UV-C, które wprost wpływają na DNA mikroorganizmów, które powinny zostać wyeliminowane.

Innym zagadnieniem związanym z wodą, które jest szeroko wykorzystywane w takich obszarach jak budownictwo, kanalizacja, przepompownie ścieków czy rolnictwo, są pompy do wody. Dobrej jakości urządzenia tego rodzaju pozwalają na szybkie usunięcie wody czystej, lekko zabrudzonej, ale również ścieków surowych i oczyszczonych, a także przemysłowych i wszelakiego rodzaju osadów biologicznych. Przemyślany wybór tego urządzenia gwarantuje długotrwałe i sprawne działanie.

Sprawdź: pompy do wody.

Comments are closed